predajňa

Uprednostňujte naše produkty.


CAD Earth,Importovať / exportovať obrazy, objekty a terénne oká medzi Google Earth ™ a väčšinou CAD programov jednoducho a intuitívne.


Plex.Earth,Pripojte aplikáciu AutoCAD pomocou aplikácie Google Earth. Vytvárajte krivky úrovní, importujte model digitálneho terénu, obraz georeferencovaný obrazom.