predajňa

Uprednostňujte naše produkty.


CAD Earth, Importovať / exportovať obrazy, objekty a terénne oká medzi Google Earth ™ a väčšinou CAD programov jednoducho a intuitívne.


Plex.Earth, Pripojte aplikáciu AutoCAD pomocou aplikácie Google Earth. Vytvárajte krivky úrovní, importujte digitálny model terénu, image georeferencovaný obrázok.